Hoekom hierdie webblad?

 
Graveer jou naam op harte uit, nie op marmer!
Charles Spurgeon
 
Wie stel dit saam? Die huweliksvreugde webblad word hoofsaaklik deur Jan Potgieter versorg. Die opdrag om hierdie huweliksvreugde webblad saam te stel, het gedurende die April 2008 Paas konferensie van die Stadskerk in Pretoria ontstaan. André en Heléne Britz is die seminaar aanbieders en het die bondige inhoud vir die kursus op hierdie webblad voorsien. Jan voorsien die balans van die webblad se inligting. Ons bedank graag Myfotograaf wat al die fotos vir hierdie webblad voorsien of redigeer vir ons gebruik.
 
Wat is die inhoud van hierdie blad? Omdat die enigste konstante in die huwelik verandering is, is dit nodig om gedurig aanpassings in die huwelik te maak. Aanpassings op baie terreine is nodig om die huwelik gesond te hou, daarom is ons soms radikaal anders in ons sienings. Alle aspekte van die huwelik sal gepoog word om hier aangespreek te word.
 
Hierdie webblad bestaan uit basies twee afdelings, naamlik die Huweliksverreiking Kursus wat bondig die meeste aspekte rakende 'n huwelik aanraak en dan die Huwelikswoordeboek met sleutelwoorde wat in die kursus voorkom meer openlik en soms met 'n tikkie radikalisme toelig. Daar is ook woorde wat nie in die huweliksverreiking kursus voorkom nie maar deel van die huwelik in die algemeen, uitmaak.
 
Alhoewel hierdie webblad hoofsaaklik saamgestel is uit ons literatuurlys, is dit egter nie 'n handleiding vir diepgaande studie oor 'n onderwerp nie. Daar kan u gerus ons literatuurlys raadpleeg vir meer inligting. Ons sluit kinder-, en tienerversorging sowel as gesinsorg hoofsaaklik uit hierdie webblad uit. Dit sal in 'n latere opvolg webblad hanteer word. Ons fokus dus op die mens en sy basiese behoeftes en verwagtings in en uit die huwelik. Volgens Martin Luther is daar geen liefliker, vriendeliker, gemeenskap of geselskap as 'n goeie huwelik nie!
 
Waarmee bereik ons dit? Ons gebruik die Bybel in meer as een vertaling as vertrekpunt vir woordverklarings, standpunte, menings en kommentaar. Die Nuwe Testament is die kern en veral wenke wat deur Jesus oorgedra is, word sterk beklemtoon. Verder word hierdie huwelik webblad toegelig deur verskeie Verklarende Afrikaanse Woordeboeke, Christelike Literatuur en algemene inligting oor die huwelik wat versamel is uit verskeie bronne vanuit ons literatuurlys. 
 
Ons gebed is elke keer dat ons aan hierdie volgende skrif getrou sal bly: "Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny." 2Tim 2:15 OV Sien ons vollediger huwelik literatuurlys, vir die meeste bronne soos deur ons gebruik in hierdie webblad. Meeste van hierdie literatuur is by u plaaslike christelike boekwinkel beskikbaar. Ons beveel aan dat u 'n paar van hulle aanskaf en dieper delf rondom die opwinding wat in die huwelik versteek is!
 
Hoekom doen ons dit? Ons glo vas ons moet ‘n verskil maak in hierdie lewe! Weet u, ‘n onvervulde huwelik is ‘n vermorsing van heilige lewens! Daarom doen ons dit. Koning Dawid het op ‘n keer gesê: “Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie” 2Sam 24:24  Huweliksvreugde is ook 'n offerande en begin eerstens by dankbaarheid!

Vir wie doen ons dit? Hierdie huweliksvreugde webblad is dus primêr bedoel vir volwasse verloofdes en getroude egpare bo 20 (1 Kron 27:23). Dit bevat huwelik inligting en ander verwante lewens materiaal wat selfs ou getroude egpare ‘n “wake-up Call” sal gee! Weet U, minstens 50% van alle goeie kerkmense (dit sluit Leraars, Pastore en Kerkraadslede in), het huwelik probleme! Is jy dalk, een van hulle, of ken jy so ‘n persoon wat huweliksverryking nodig het? Dan is hierdie huweliksvreugde webtuiste ook vir jou en vir hulle! Soos dit ook vir ons is. Ons moet laastens net beklemtoon dat hierdie webblad eerstens vir gelukkige huwelike bedoel is wat strewe na 'n permanente huweliksvreugde maar kan net so positief gebruik word om wankelende huwelike weer op koers te help!

"'n Suksesvolle  huwelik is nie om die regte persoon te vind nie maar om die regte persoon te  wees."

Ons dra hierdie huweliksvreugde webblad op aan ons Hemelse Vader as 'n eerstevrug in die roeping van ons lewens.

 
 
   
       
   
 
     
         
         

Designed by SA2000 Web And Database Development